Płyn dezynfekująco-myjący do powierzchni i pomieszczeń NEXXT 4,0l /CH-NEXXTPLYNPOM8V4000X01/

Dostępność: 0 sztuk - zamówimy jeszcze dziś
Cena: 118,40 zł 118.40
Cena netto: 96,26 zł
ilość szt.
Zyskujesz 110 pkt [?]
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: EMERSON
Kod produktu: EM1067-4L

Opis

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Płyn dezynfekująco-myjący do powierzchni i pomieszczeń NEXXT 4 litry

 • Specjalny płyn ( na bazie alkoholu - 70%) do dezynfekcji pomieszczeń, ścian, poczekalni, ciągów komunikacyjnych biur, pomieszczeń magazynowych, recepcji, placówek służby zdrowia, środków transportu oraz klamek i poręczy
 • Sposób użycia: do mycia i dezynfekcji stosować płyn nierozcieńczony; myć mechanicznie lub ręcznie; po zakończeniu dezynfekcji nie jest konieczne przeprowadzenie dodatkowej wentylacji pomieszczeń
 • Pojemność 4 litry
 • Kod producenta CH-NEXXTPLYNPOM8V4000X01

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):
Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP).

 • Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2, H319
 • Flam. Liq. 2: Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2, H225
 • Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1, H317

Elementy oznakowania:
Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):
Niebezpieczeństwo

Produkt niebezpieczny

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
 • H319 - Działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
 • P102: Chronić przed dziećmi
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 • P370+P380+P375+P378: W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Informacja uzupełniająca:

 • Zawiera d-limonene, Linalol

Inne zagrożenia:

 • Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB.


Opinie o produkcie (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Shoper Paczkomaty) już od 200,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl